il bollettino della sfiga

martedì, febbraio 27, 2007

is-Siniura tal-Airu

Iidher illi d-Donna Bendata taf tittanta ucholl lil cumpanii tal-airu. Achrau uahda din l-istoria duar sc'giara lill-cumpania SN Brussels Airlines mita iddecidiet ichollha tlettasc il bocca fl-logo taghha:

SN Brussels Revise New Logo

This week, SN Brussels Airlines was busy changing the new 13-ball logo on the tail and sides of one of its Airbus jets and adding a 14th one in response to complaints from superstitious customers in the United States and Italy.

The airline, the successor to the merged SN Brussels and Virgin Express, won't start flying until March 25 and the company had only painted one of its planes with the new logo, which had prompted a flood of disapproving e-mails and calls when it had been unveiled last year."They said they were not pleased with an aircraft with a logo with 13 balls because they think it brings them bad luck," said Brussels Airlines spokesman Geert Sciot.

Together, the 13 balls in the new logo, they had the perfect balance to form a stylized "b" for the new Belgian carrier Brussels Airlines and the number also matched the airline's destinations in Africa, a key market. "It was harmony," she said, wistfully.Brussels Airlines had the choice to go to 12 dots or 14. It chose 14 because of the religious connotations of the 12 disciples.

Luckily, Brussels Airlines is not flying to China, where 14 is a definite no-no. Fourteen, or one-four, in Mandarin, sounds like the phrase "to want to die."

lunedì, dicembre 11, 2006

L'Idiota

Sci culturi ichisu l'idiotia bhalha sci haga pozittiva. Ohrain icisuha bhala sahta sociali li uihed ma tistasc tehles minnha hesrem. Imbaghad hemm gruppi ta' nies illi iiltachu chull gimgha sabiesc iilghabu l-lottu flimchien u forsi iirbhu sold. Daun is-soltu ichollhom l'apostlu prescelt minn fosthom sabiesc iirreca ruhu fuch il post fein insctrau il bilietti sabiesc iittranzatta t-tranzaszzjoni minghair ebda scchiel u bl'incas sehta possibbli.

Tali individui gieli ichunu dotati b'forom varii ta' macchinarii anti-sfi*a bhal nghidu ahna bzar ahdar u ahmar, baid ta' rinoceronti, sperma ta' toru incorlat, suf pubicu tal-antenati u sc'naf iien. L-importanti hu li iisctru il-bilietti hecch chif maghzulha mill-grupp scond siniali u simbolizmi mistici bhall-ium tuelid in-nanna Cett, ium l-euuel chelma tac-ccheichen Godfrey Adalbert u aphariiet ohra minn daun - li ph'mumenti ohra ma ifissru scin isda phil-battaglia cosmicha bein id-dinia u d-donna bendata iphissru haphna.

Immaginau mela il-chorla tal-pholla iecch il-prescelt iinsa iisctri l-biliett u ghal gimgha shiha ma iittantasc isc-scorti. Immaginau ichtar iiech tali biliett u tali numri li ma instrausc mill-prescelt iitilghu fisc-scorti... Immaginau...

u iecch l-immaginattioni tieghech ma tuasslasc dacshecch fil-boghod allura gaudi din l-istoria minn geuua l-belgiu: Euro jackpot lost in player error.

"Members of a Belgian lottery syndicate who thought they had won 27m euros were
dealt a huge blow when they found their winning numbers had not been entered. "

DDG:
Se al lotto vuoi gagnar
Il biglett devi comprar

martedì, novembre 28, 2006

Espresso (rechlam)


IRRICORRU IRRICORRU IRRICORRU
IDHLU GEUUA IS-SIT ESPRESSO.COM.MT PHEIN IL-LIBERTA' TAL-HSIEB U L-ESPRESSIONI HIA MGHOZZA DACS MITCLA DEHEB. CHED ISCOMMU IR-RIHA TA' IDEAT? CHED ISCOMMU L-AROMA TAL-ARTICOLI IRRACMATI BI HSIEB HIELES? MELA SC'IL CANNA CHED TISTENNEU? IDHLU ISSA GO ESPRESSO.COM.MT U ZGUR MA JISGHOBICHOMSC.

espresso.com.mt
bollettin mahsub u mitbugh phuch l-eteru
imtella' minn geuua melita
taiieb ghat tphal u ghal chbar
u int... sc'cafe' thobb tiscrobb?